Hier finden Sie eine Auswahl an bibliographischen Quellen zum Filmemacher Yücel Çakmaklı. Die Liste wird redaktionell betreut und ständig ergänzt werden.

# direkt zur Sektion „verfilmte Literatur“

Literatur zum Autor

Aktepe, Çetin. 1975. „Zavallı ‚Memleketim‘.“ Yedinci Sanat 22: 40-46.

Aydemir, Gökşen. 2015. „Yeşilçam’dan Televizyon’a, Televizyondan Sinemaya Dizili Yıllar.“ Film Arası 53: 16-20.

Ayvazoğlu, Beşir. 1995. „Tarık Buğra.“ Aksiyon 12: 54-55.

Bostan, Mesut. 2015. „Kuruluş Anlatıları Bakımından Diriliş Ertuğrul.“ Hayal Perdesi 46: 74-77.

Civan, Celil und Aybala Hilâl Yüksel. Hrsg. 2013. Hayal Perdesi Sinema Dergisi 2013 Yıllığı. İstanbul: Küre Yayınları, 2015.

Coş, Nezih. 1974. „Kapitalist Ülkelerde Film Şenlikleri ve Türkiye Düzeninin Şenliği: Antalya.“ Yedinci Sanat 19: 18-22.

Demirer, Temel. 2018. „Yeşilçam’lı Türk(iye) Sineması.“ Güney 83: 76-86.

Dorsay, Atilla. 1982. „Sinema: 70’lerin Kısırdöngülerinden 80’in Dünya Çapındaki Başarılarına Dek Olaylı, Serüvenli, Hızlı Bir Dönem.“ Milliyet Sanat 57: 5-8.

Dorsay, Atilla. 1986. Yüzyüze. İstanbul: Çağdaş Yayıncılık.

Dorsay, Atillâ. 2003. Sinema ve Çağımız. Üçüncü basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dorsay, Atilla. 2017. O Güzel Atlara Binip Gidenler. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ellinger, Ekkehard. 2016. Geschichte des türkischen Films. Mannheim: deux mondes, 100, 117-119, 188, 226, 227.

Emirosmanoğlu, Ali. 2013. „Kırk Yıllık Dostum, Ortağım, Hizmet Arkadaşım Yücel Çakmaklı.“ Hayal Perdesi 35: 78-80.

Evren, Burçak und Duygu Asena. 1995. Yeşilçam’la Yüz Yüze. İstanbul: Açı Yayıncılık.

Evren, Burçak, Hrsg. 2014. Yücel Çakmaklı: Milli Sinemanın Kurucusu. Birinci basım. İstanbul: Küre Yayınları.

Hazar, Nedim. 2013. “Mütevazı Bir Cesur Yürek.“ Hayal Perdesi 35: 69-71.

Hazar, M. Nedim. 2013. „Necip Fazıl ve Sinema.“ Aksiyon 944.

Hıdıroğlu, İrfan. 2020. Türk Sinemasında Bir Arayış Milli-İslami Sinema.Konya: Literatürk Academia.

İmançer, Dilek. 2012. „İslamcı Filmlerde Kadın Temsili.“ Sinecine 1 (1): 77-95.

Kabil, İhsan. 2003. „Sinemada Manevi Boyut.“ Antrakt 72: 21.

Kabil, İhsan. 2013. „Yücel Çakmaklı Bir Çığır Açmıştır.“ Hayal Perdesi 35: 77.

Karaca, Salih Engin. 2010. „Hala Filmin En Heyecanlı Yerinde.“ Film Arası 2: 10.

Karaca, Salih Engin. 2012. „Yeşilçam’ın Dört Yapraklı Yoncası.“ Film Arası 20: 6-7.

Kaya, Dilek und Umut Azak. 2015. „Crossroads (1970) and the origin of Islamic Cinema in Turkey.“ Historical Journal of Film, Radio and Television 35 (2): 257–76. https://doi.org/10.1080/01439685.2015.1027557.

Kayalı, Kurtuluş. 2013. „Yücel Çakmaklı Sinemasının Farkı.“ Hayal Perdesi 35: 72-73.

Kıraç, Rıza. 2014. Sinemamızın Yüzüncü Yılında 100 Yönetmen. İstanbul: Say Yayınları.

Köçer, Suat. 2016. „Vazgeçmeyen Adam Mesut Uçakan.“ Film Arası 61: 32-35.

Lüleci, Yalçın. 2009. Türk Sineması ve Din. İstanbul: Es Yayınları.

Maktav, Hilmi. 2010. „Sinema ya da İlahi Aşk: İslami Sinemada Tasavvufi Yolculuklar.“ Sinecine 1(2): 31-55.

Maraşlı, Gülşah Nezaket. 2011. Günahıyla Sevabıyla Yeşilçam. İstanbul: Ufuk Yayınları.

Mencutekin, Mustafa. 2014. Ideology in Turkish Cinema. Clifton, NJ: Blue Dome Press.

MTTB. 1973. Millı̂ Sinema Açık Oturum. Istanbul: Millî Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü.

Önal, Hülya. 2014. „From Clichés to Mysticism: Evolution of Religious Motives in Turkish Cinema.“ Religions 5 (1): 199–218. https://doi.org/10.3390/rel5010199.

Öngören, Mahmut Tali. 1975. „Televizyonda Sinema.“ Milliyet Sanat Dergisi 142: 27.

Özdemir, Özlem. 2017. „Yeni Dönem İslami Sinema ve Modernlik-Geleneksellik Sınırında Üslup Arayışı.“ Sinecine 2(2): 7-31.

Özden Deniz, Tuba. 2008. „Meğer Hakikat Cebimizdeymiş!“ Aksiyon 695: 60-62.

Özgüç, Agah. 1996. „Kısa Film Atakta.“ Antrakt 53 :22-23.

Özgüç, Agâh. 2005. Türlerle Türk Sineması: Dönemler, Modalar, Tiplemeler. İstanbul: Dünya Kitapları.

Sayar, Vecdi. 1981. „Sinemaya Yönelen Yazın, Yazına Yönelen Sinema.“ Milliyet Sanat 28: 28-30.

Saydam, Barış, Murat Pay, Celil Civan und Meltem İşler Sevindi. 2014. „Panel: Senarist ve Düşünür Ayşe Şasa.“ Hayal Perdesi 41: 40-46.

Sayman, Aydın. 1974. „Kızım Ayşe.“ Milliyet Sanat Dergisi 99: 20.

Sayman, Aydın. 1974. „Oğlum Osman.“ Milliyet Sanat Dergisi 73: 21.

Sinematik und AKSE. 1974. Yılmaz Güney, Yücel Çakmaklı, Ömer Kavur, Süreyya Duru ile Konuşmalar: Sinematek/Eskişehir ITIA Yayını.

Şen, Abdurrahman. 1996. Renk Renk Sinema. İstanbul: [publisher not identified].

Şen, Abdurrahman. 2010. Türk Sinemasında Yerli Arayışlar: Yücel Çakmaklı, Halit Refiğ, Zeki Ökten Anısına. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Şener, Erman. 1974. „Türk Halk Sineması ile Ulusal Sinemadan Milli Sinemaya.“ Milliyet Sanat Dergisi 64: 4-6.

Tanır, İpek. 2010. „Müslümanlar ‚Bal‘ gibi İyi Film Yapar!“ Film Arası 3: 10.

Taş, Vadullah. 2010. Orhan Gencebay Filmlerini Anlatıyor. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Tezcan, Gülcan. 2012. „Postmodern Darbe Sinemayı Dinle Barıştırdı.“ Film Arası 25: 82-84.

Türk, İbrahim. 2002. „Milli Sinema Açık Oturumu.“ Altyazı 9: 9.

Uçakan, Mesut. 2014. „Helva! Fındıklı Fıstıklı Helvalar!“ Film Arası 39: 25-27.

Uçakan, Mesut und Suat Köçer. 2010. Türk Sinemasında İdeoloji. İstanbul: Sepya Yayıncılık, 85-93.

Yaraman, Ayşegül. 2006. Türk Sinemasında Yönetmenler. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Yaylagül, Levent. 2014. „Türkiye’de Sinema, Toplum ve Siyaset.“ Modern Zamanlar 33: 32-41.

Yaylagül, Levent. 2016. „Halit Refiğ ve Ulusal Sinema.“ Modern Zamanlar 37: 20-60.

Yeres, Artun und Veysel Atayman, Hrsg. 2005. 65 Yönetmenimizden Yerlilik, Ulusallık, Evrensellik Geriliminde Sinemamız. Istanbul: Donkişot.

Yılmaz, Ayşe. 2014. „Sinemamız Kimliğini Arıyor Nesillerden Beri.“ Hayal Perdesi 42: 78-79.

Yorgancılar, Serkan. 2019. „Sinema ve Kimlik İnşası: Milli Sinema Örneği.“ Turkish Studies 14 (6): 3591–3604. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.39273 .

verfilmte Literatur

Buğra, Tarık. [1983] 2002. Osmancık. İstanbul: Ötüken.

Buğra, Tarık. [1963] 2017. Küçük Ağa. İstanbul: İletişim.

Cilasun, Raif. 1975. Oğlum Osman. İstanbul: Hisar Yayınevi

Dursun, Tarık. [1968] 2000. Denizin Kanı. Ankara: Bilgi Yayınevi.

İsmail, Hekimoğlu. [1967] 2007. Minyeli Abdullah. İstanbul: Timaş Yayınları.

Kısakürek, Necip Fâzıl. [1937] 2006. Bir Adam Yaratmak. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.

Kısakürek, Necip Fâzıl. [1986] 2014. Mümin-Kafir. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.

Oflazoğlu, A. Turan. [1988] 2010. IV. Murat. İstanbul: İz Yayıncılık.

Özdenören, Rasim. [1957] 1993. Çok Sesli Bir Ölüm. İstanbul: İz Yayıncılık.

Özdenören, Rasim. [1973] 2008. Çözülme. İstanbul: İz Yayıncılık.

Safa, Peyami. [1936] 2000. Cumbadan Rumbaya. İstanbul: Ötüken Yayınevi.

Şenler, Şule Yüksel. [1970] 1996. Huzur Sokağı. İstanbul: Timaş Yayınları.